• 0

    سبد خرید شما خالی است.

دکوراسیون فضای سبز

صفحه اصلی » دکوراسیون فضای سبز

طراحی و اجرای فضای سبز

یک فضای سبز زیبا در محل کار یا ساختمان دفتر شما به معنی تاثیر در رونق کسب و کار شما است. اصول طراحی فضای سبز شامل عناصر یکنواختی، مقیاس، تعادل، سادگی، تنوع، تاکید، و دنباله به عنوان اصولی است که بر خط، فرم، بافت، رنگ و… اعمال می شود و از به هم پیوستگی این عناصر هنر طراح نمود می یابد. با این حال طراحی و اجرای فضای سبز با سایر طراحی های معماری و هنری متفاوت است، چرا که علاوه بر لحاظ کردن اصول فوق شرایط مناسب رشد و پرورش گیاهان نیز باید در طراحی لحاظ گردد.طراحی فضای سبز تلفیقی از عناصر معماری و کشاورزی است و شامل دو بخش اصلی معماری و چیدمان گیاهی می باشد. متخصصان نمابرگ نگار با تلفیق این عناصر شما را در ایجاد یک فضای با نشاط در محیط کار و زندگی یا ایجاد محیط خصوصی آرام وخلوت در حیاط یا باغ تان همراهی می کنند.
یک فضای سبز زیبا در محل کار یا ساختمان دفتر شما به معنی تاثیر در رونق کسب و کار شما است. اصول طراحی فضای سبز شامل عناصر یکنواختی، مقیاس، تعادل، سادگی، تنوع، تاکید، و دنباله به عنوان اصولی است که بر خط، فرم، بافت، رنگ و… اعمال می شود و از به هم پیوستگی این عناصر هنر طراح نمود می یابد. با این حال طراحی و اجرای فضای سبز با سایر طراحی های معماری و هنری متفاوت است، چرا که علاوه بر لحاظ کردن اصول فوق شرایط مناسب رشد و پرورش گیاهان نیز باید در طراحی لحاظ گردد.طراحی فضای سبز تلفیقی از عناصر معماری و کشاورزی است و شامل دو بخش اصلی معماری و چیدمان گیاهی می باشد. متخصصان نمابرگ نگار با تلفیق این عناصر شما را در ایجاد یک فضای با نشاط در محیط کار و زندگی یا ایجاد محیط خصوصی آرام وخلوت در حیاط یا باغ تان همراهی می کنند.
طراحی و اجرای فضای سبز بیشتر یک کار هنری است و باید طراح در طراحی فضای سبز از ایده های مناسبی برخوردار باشد. توانایی مجری نیز در ایجاد فضای سبز شرط لازم است.

X